Адреса:
Трнава Промет, Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац

Тел/Факс:

034/302-235

034/370-403

034/370-427

034/345-355

034/345-900

034/20-55-34

контакт форма

за предлоге, сугестије, критике

TРНАВА ПРОМЕТ ДОО ПРОДАЈЕ:

Плац од 5492 м2 са постојећим објектима(број парцеле 1738 КО Топола-Варошица) у Тополи, улица Карађорђева бб

Почетна цена : 9.500.000,оо динара