Адреса:
Трнава Промет, Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац

Тел/Факс:

034/302-235

034/370-403

034/370-427

034/345-355

034/345-900

034/20-55-34

контакт форма

за предлоге, сугестије, критике -Поштовани купци, молимо вас да све евентуалне жалбе и рекламације упутите усмено на продајном месту лицима овлашћеним за пријем рекламација или путем е-маил адресе: info@trnava.rs уз обавезну доставу фискалног исечка или другог доказа о куповини.

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

Предузеће "Трнава Промет", расписује конкурс за следећа слободна радна места :


Инжињер безбедности и заштите здравља на раду

-1 извршилац

Основни услови:

-Положен стручни испит

Роштиљ мајстор

-2 извршиоца

Основни услови:

-Особе женског пола, за рад на роштиљу и у продаји у специјализованој продавници за месо и рибу

МЕСАР

-6 извршиоца

Основни услови:

-кандидати женског пола, без радног искуства до 21. године старости
-средња стручна спрема: трговачког или угоститељског смера

Основни задаци:

-прерада меса и производња месних прерађевина,
-руковање машинама и уређајима у месарској делатности,
-примена знања из области хигијене и квалитета меса,
-паковање, чување и продаја меса и месних прерађевина.


Радник обезбеђења

-2 извршиоца

Основни услови:

-Особа женског пола до 27 година старости, да испуњава законске услове за обављање наведених послова.
-Пожељно радно искуство на наведеним пословима

Посластичар

-2 извршиоца

Основни услови:

-III степен стручне спреме посластичарског смера
-кандидати женског пола без радног искуства за рад у производњи посластичарских производа "СРЦЕ"


-биографије слати на: posao@trnava.rs

У наслову е-маил поруке обавезно навести за коју позицију конкуришете.

-кандидати који буду у ужем избору биће позвани на разговор

*Напомена: биографије које се пошаљу ван квалификација тренутно слободних радних места,биће одмах избрисане