Адреса:
Трнава Промет, Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац

Тел/Факс:

034/302-235

034/370-403

034/370-427

034/345-355

034/345-900

034/20-55-34

контакт форма

за предлоге, сугестије, критике

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

Предузеће "Трнава Промет", расписује конкурс за следећа слободна радна места :


Роштиљ мајстор

-2 извршиоца

Основни услови:

-Особе женског пола, за рад на роштиљу и у продаји у специјализованој продавници за месо и рибу

Руководилац аграра

-Због ширења пословних активности потребан је

-1 извршилац

Основни услови:

-Искуство 2 године рада у пољопривреди
-Неопходно поседовање возачке дозволе

Основни задаци:

-Организује и учествује у раду на нашим парцелама;
-Учествује у уговарању набавке свежег воћа и поврћа кроз откуп пољопривредних производа са нашег теренаи њихову даљу продају у најповољнијем тренутку кроз наше објекте;

ПРАВНИК

-2 извршиоца

Основни услови:

-Завршен правни факултет;

Основни задаци:

-Редован контакт са државним институцијама и спољним сарадницима (Пореска управа, РГЗ, Служба за катастар, Национална служба за запошљавање, АПР, Судови, Републичка дирекција за имовину, Секретаријат за имовинске и правне послове, Секретаријат за послове легализације итд.);
-Усклађивање пословања компаније са важећим законским прописима;
-Израда и анализа уговора и контрола и евиденција о уговорима, праћење уговора и чување уговора;
-Израда и ажурирање унутрашњих аката компаније (правилници, одлуке, изјаве);
-Давање правних савета и пружање правне помоћи другим одељењима;
-Обавља и друга задужења по налогу непосредног руководиоца.

МЕСАР

-6 извршиоца

Основни услови:

-кандидати женског пола, без радног искуства до 21. године старости
-средња стручна спрема: трговачког или угоститељског смера

Основни задаци:

-прерада меса и производња месних прерађевина,
-руковање машинама и уређајима у месарској делатности,
-примена знања из области хигијене и квалитета меса,
-паковање, чување и продаја меса и месних прерађевина.


Радник обезбеђења

-2 извршиоца

Основни услови:

-Особа женског пола до 27 година старости, да испуњава законске услове за обављање наведених послова.
-Пожељно радно искуство на наведеним пословима

Посластичар

-2 извршиоца

Основни услови:

-III степен стручне спреме посластичарског смера
-кандидати женског пола без радног искуства за рад у производњи посластичарских производа "СРЦЕ"

Систем администратор

Основни услови:

-Виша или висока стручна спрема информатичке или електротехничке струке
-Активан возач Б категорије
-Добро познавање хардвера и електронских уређаја
-Добро познавање активних мрежних уређаја и мрежних протокола
-Добро познавање Microsoft i Linux оперативних система (серверских и десктоп)
-Познавање и разумевање пословних процеса у предузећу које се бави трговином
-Основно знање телекомуникационих технологија

Основни задаци:

-Инсталација, конфигурација и одржавање Windows i Linux сервер/десктоп оперативних система
-Инсталација, конфигурација и одржавање "POS" опреме (фискалне касе, баркод скенери, принтери, ваге)
-Откривање и отклањање проблема на серверима, радним станицама, штампачима
-Техничка подршка корисницима
-Проактивни мониторинг система
-Примена сигурносних и "backup" процедура
-Инсталација, конфигурација и одржавање пасивне и активне мрежне опреме
-Рад у ЕРП систему на администраторском нивоу

Остале особине и вештине:

-Одговорност и посвећеност у раду
-Спремност на рад под притиском и ван дефинисаног радног времена
-Способност самосталног рада као и рада у тиму

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

Основни услови:

-VII степен стручне спреме Економски факултет
-положен испит за овлашћеног рачуновођу
-радно искуство у струци минимум 3 године


-биографије слати на: posao@trnava.rs

У наслову е-маил поруке обавезно навести за коју позицију конкуришете.

-кандидати који буду у ужем избору биће позвани на разговор

*Напомена: биографије које се пошаљу ван квалификација тренутно слободних радних места,биће одмах избрисане