Адреса:
Трнава Промет, Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац

Тел/Факс:

034/302-235

034/370-403

034/370-427

034/345-355

034/345-900

034/20-55-34

контакт форма

за предлоге, сугестије, критике

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

Предузеће "Трнава Промет", расписује конкурс за следећа слободна радна места :


Дипломирани технолог прехрамбених производа

-1 извршилац

Основни услови:

-кандидати оба пола, за контролу квалитета
-VII степен стручне спреме технолошког или пољопривредног факултета
-Извршавање свих активности значајних за остваривање квалитета испоручених производа и очување безбедности прехрамбених производа кроз контролу придржавања пословања по принципима HACCPa

Систем администратор

Основни услови:

-Виша или висока стручна спрема информатичке или електротехничке струке
-Активан возач Б категорије
-Добро познавање хардвера и електронских уређаја
-Добро познавање активних мрежних уређаја и мрежних протокола
-Добро познавање Microsoft i Linux оперативних система (серверских и десктоп)
-Познавање и разумевање пословних процеса у предузећу које се бави трговином
-Основно знање телекомуникационих технологија

Основни задаци:

-Инсталација, конфигурација и одржавање Windows i Linux сервер/десктоп оперативних система
-Инсталација, конфигурација и одржавање "POS" опреме (фискалне касе, баркод скенери, принтери, ваге)
-Откривање и отклањање проблема на серверима, радним станицама, штампачима
-Техничка подршка корисницима
-Проактивни мониторинг система
-Примена сигурносних и "backup" процедура
-Инсталација, конфигурација и одржавање пасивне и активне мрежне опреме
-Рад у ЕРП систему на администраторском нивоу

Остале особине и вештине:

-Одговорност и посвећеност у раду
-Спремност на рад под притиском и ван дефинисаног радног времена
-Способност самосталног рада као и рада у тиму
Своје биографије доставите на емаил адресу posao@trnava.rs са напоменом: za IT sluzbu.
Контактираће се само кандидати који уђу у ужи избор

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

Основни услови:

-VII степен стручне спреме Економски факултет
-положен испит за овлашћеног рачуновођу
-радно искуство у струци минимум 3 године

МЕСАР

-6 извршиоца

Основни услови:

-кандидати оба пола, са или без радног искуства,
-средња стручна спрема: трговачког или угоститељског смера

Основни задаци:

-прерада меса и производња месних прерађевина,
-руковање машинама и уређајима у месарској делатности,
-примена знања из области хигијене и квалитета меса,
-паковање, чување и продаја меса и месних прерађевина.

КОНТРОЛОР НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

Основни услови:

-Средња стручна школа у четворогодишњем или трогодишњем трајању,машинске струке, образовног профила везаног за моторе и возила, и саобраћајне струке, образовног профила из области друмског саобраћаја
-Радно искуство дуже од једне године, на пословима техничког прегледа возила
-Да има возачку дозволу за управљање моторним возилима оне категорије возила чији преглед обавља
-Да има завршену обуку за контролора техничког прегледа
-Да има положен стручни испит за контролора техничког прегледа возила
-Познавање прописа и услова којима се регулишу питања у вези са техничким условима које морају испуњавати возила у саобраћају, као и друге прописе о вршењу техничког прегледа возила
-Обученост за руковање свим уређајима и опремом који се при прегледу употребљавају.
-Да у последње четири године није правоснажно осуђиван за кривична дела из групе против живота и тела, кривична дела против службене дужности, као и да се против њега не води истрага за она кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела.

ЗАШТИТАР БИЉА

-Висока стручна спрема дипломирани инжењер пољопривреде специјализацијалиста заштите биља,
-Предност имају кандидати са радним искуством у струци.


-биографије слати на: posao@trnava.rs

У наслову е-маил поруке обавезно навести за коју позицију конкуришете.

-кандидати који буду у ужем избору биће позвани на разговор

*Напомена: биографије које се пошаљу ван квалификација тренутно слободних радних места,биће одмах избрисане